AFSL
Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun

AFSL är en nybildad politiskt obunden, ideell förening som är öppen för alla med intresse för samhällsbyggnad inom Lunds kommun

AKTION RÄDDA GALTEN

ARG — Aktion Rädda kv. Galten är en grupp inom AFSL, som arbetar för att informera om och debattera planerna på att exploatera kv. Galten vid Mårtenstorget.

höghus_carlsson.png

Kommunen har fått ett förslag till detaljplan för kvarter Galten där ARG säger:

Se gärna vår manifestation på mårtenstorget den 24 oktober:

Vad kan jag som kommuninvånare göra?

Hittills har mängder med lundabor skickat in kritiska synpunkter på förslaget under samrådstiden fram till 26.10 2020.

1. Kontakta Lunds politiker

Det i särklass bästa du kan göra nu är att kontakta de politiker som röstade för förslaget:

  • Partier röstade för detaljplaneförslaget: KD, L, M, MP, S, SD.
  • Partier som röstade emot: C, Fi, FNL, V.

Skriv ut färdigskrivet brev och skriv under! Eller använd mallbrevet som inspiration för ett eget brev.

Mejla både till politikerna i Kommunstyrelsen och deras ledamot i Byggnadsnämnden. Mejladresser och telnr. finns här.

2. Skriv under

Skriv under HÄR för att protestera mot förslaget.

3. Sprid vidare

Sprid via e-post och facebook för kännedom till så många kommuninvånare som möjligt. Be dem att sprida vidare. Lundabornas nätverk är ofta stora och ett effektivt sätt att snabbt nå ut.

Förslagsvis:

Mer information

Wästbygg har redan börjat annonsera ut de tilltänkta lägenheterna.

Bli medlem i AFSL

Stöd vår aktionsgrupp ARG — Aktion Rädda Galten!

Mejla namn, adress, mejladress till info@afsl.se. Medlemsavgift 50 kr/år, vilket hjälper oss med kostnader för tryckning, kopiering, affischering och polistillstånd mm.

Betalning till Swish 1236499537 eller betala till Bankgiro 5568-0029.

Föreningens stadgar finns tillgängliga som pdf.

Mer info på AFSLs facebook.