Källby / Hunnerup

Text kommer snart

AFSLs samrådsyttrande Hunnerup 30 240216

Bevara Källby Natur yttrande om Hunnerup 30 mfr

Länstyrelsen Samråd om detaljplan för Hunnerup 30 m.fl., Lund, Skåne 240306

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/detaljplaner/samrad-och-framat/hunnerup-30