Petriplatsen

Petriplatsen utgör en historiskt viktig del i Lunds stadskärna.
Stadstadskärna i sig är definierad som Riksintresse för kulturmiljövården; där anges det medeltida gatunätet och kvartersstrukturen som särskilt skyddsvärda