Ny översiktsplan Lund

AFSL yttrande till Stadsbyggnadskontoret 220630

AFSL Komplett yttrande ÖP-samråd till Stadsbyggnadskontoret 240514

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan—samrad

Lunds kommuns förslag till ny översiktsplan 2024 https://experience.arcgis.com/experience/d15d7f2edcba444084631a591afb42f1/page/V%C3%A4lkommen/