Brunnshög

AFSL Granskningsyttrande 2 Östra Torn 27 2 230615

AFSL Granskningsyttrande Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren 230128

AFSLs Granskningsyttrande över Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Patentkvarteren), PÄ 11/2020 20231025

Granskningsutlåtande för detaljplan för Östra Torn 27:2, del av (Patentkvarteren) i Lund PÄ 11/2020 Upprättad 2024-05-22

Överklagande av till Högsta förvaltningsdomstolen Gällande detaljplan Östra Torn 27:2 240327

Överklagande till Mark-&miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren, 240111