AFSL:s styrelse

Professor och arkitekt Thomas Hellquist, ordf

Arkitekt SARMSA, Lennart Nord, v. ordf

Stadsplanerare och byggnadsantikvarie Oskar Syrén, sekr

Universitetslektor Anitha Bruun, kassör

Arkitekt Ulla Knutsson, ledamot

 

Bibliotekarie Bodil Nielsen, adj.

Universitetslektor och arkitekt Elisabeth Dalholm, adj

Psykolog Maria Nermark, adj

AFSLs stadgar antagna 1 september 2020