Kv Häradshövdingen / Tingshuset

Gamla Tingsrätten förvandlas till kongress- och kontorsfastighet

I mitten av juni väntas Byggnadsnämndens fatta ett s.k. inriktningsbeslut om byggnationen i kvarteret Häradshövdingen. Det gäller f.d. Tingsrättens tomt intill Klosterkyrkan i Lund, där kommunen och Skanska vill bygga ett 30 000 kvm stort kongresscentrum med hotellrum och kontorslokaler.  Ett lika stort konferenscenter byggs redan på Brunnshög samtidigt som konferenser troligen kommer att minska i framtiden.

Arkitektförslag för kongressbyggnad på kv Häradshövdingen från C.F. Møller Architects

 

Arkitektförslag för kongressbyggnad på kv Häradshövdingen från Krook & Tjäder

Inget samråd med lundaborna

Tidigare hade man tänkt sig samråda med lundaborna för att höra deras åsikter om planerna. Byggnadsnämnden slopade programsamrådet för att spara sex månader i den kommande processen. Man ville direkt gå vidare och ge parallella uppdrag till arkitekter att komma med förslag till hur byggnaden ska gestaltas.

Hans Westmans kända tingshus bör bevaras

I uppdraget har ingått att utreda hur den gamla tingsrätten kan integreras i mötesanläggningen. Samtidigt skriver man kryptiskt att ”detta kan utgöra en avvikelse från det tidigare politiskt godkända ramprogrammet, bevarandeprogrammet, och gällande detaljplan som alla framhåller det önskvärt att hela de kulturhistoriskt värdefulla delarna av tingsrätten bevaras.” I klartext betyder detta att man ger arkitekterna i uppdrag att ta fram ett förslag, där den gamla tingsrättens byggnader rivs för att ge plats till nybygget.

Tingsrätten uppfördes 1957-58 efter ritningar av arkitekten Hans Westman (1905-1991). I Lunds bevaringsprogram beskrivs tingshusbyggnaden som ”tidstypisk” med  “en för 50-talet karaktäristisk lekfullhet med många originellt utformade detaljer”.

AFSLs synpunkt

– Tingsrätten har blivit en omistlig del av stadsbilden omedelbart väster om järnvägen, menar AFLS ordförande, arkitekturprofessor Thomas Hellquist. Westmans skapelse har tyvärr inte fått det starka skydd som en byggnadsminnesförklaring skulle ha inneburit.

Byggnadsnämndens tidplan under 2021 för redovisning av de parallella arkitektuppdragen:

23 april – 7 maj utställning för allmänheten i Lunds kommunhus Kristallen. stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkter från almänheten.
17 juni planerat inriktningsbeslut i byggnadsnämnden.

Lämna synpunkter till stadsbyggnadskontoret senast 7/5 2021! Använd vårt mallbrev i pdf eller word-format.

skriv på ARGTs protestlista på skrivunder.com

Exploatering i kv. Häradshövdingen/Gamla tingsrätten. AFSLs skrivelse till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden i Lund samt till Stadsbyggnadskontoret juni 2021.

17 juni 2021: Byggnadsnämndens möte beslutade bordläggning av kv. Häradshövding till augusti