Stadsmiljöföreningen
AFSL
är en ideell, politiskt obunden förening öppen för alla med intresse för Lunds stadsmiljö. Våra aktionsgrupper är ARG om kv. Galten och ARGT om Kv. Häradshövdingen. AFSL bevakar fortlöpande aktuella områden. Bli medlem/stödmedlem och var med och påverka.

Aktuellt

  • RIVA ELLER BEVARA?!

    2024-04-04 18:00, i stadsbibliotekets atrium

    Idag ser vi hur rivning av befintlig bebyggelse åter dyker upp i stadsbyggnadsdiskussionen. Svaneskolan revs för några år sedan, P-huset Margretedal har just rivits liksom bebyggelse i kv Grynmalaren. Bostäder i kv Riksvapnet utreds för rivning liksom Fäladskolan och kv Färgaren vid Stortorget. Nybyggandet med sin materialproduktion och sina transporter idag står för ca 35% av klimatutsläppen. RIVA ELLER BEVARA? blir alltså en fråga nödvändig att ställa i fler fall, liksom HUR KAN VI AVGÖRA VILKET SOM ÄR BÄST?

  • Årsmöte

    2024-03-21 18:00, i IOGT:s lokaler, Bantorget 6

    Vi inleder med lätt fika, varpå följer sedvanliga och korta årsmötesförhandlingar. Efter detta försöker vi sammanfatta och diskutera några aktuella PLAN-och BYGGPROJEKT i LUND – i och utanför Stadskärnan. – Behöver vi vara oroliga?

ARG – aktion rädda galten

ARG — Aktion Rädda kv. Galten är en grupp inom AFSL, som arbetar för att informera om och debattera planerna på att exploatera kv. Galten vid Mårtenstorget.

Lunds Kommuns har ett förslag till detaljplan där ARG säger

NEJ till 12­våningshus (40 m) i kv. Galten intill Mårtenstorget.

NEJ till att riva eller stympa de historiska husen i kv. Galten.

NEJ till förslaget att minska Vårfruskolans skolgård och istället låta barnen leka på taket av nya busshållplatsen. 

Läs vad du kan göra på aktionsgruppens hemsida eller i vår utskrivbara folder och iläggsblad


ARGT – Aktion Rädda Gamla Tingsrätten / kv Häradshövdingen

Häradshövdingen - plats för 12 våningars kontorskomprex?

Förslaget på ett enormt konferenskomplex på 30 000 kvm av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus våldför sig på den låga skalan i de centralare delarna av Lund, och riskerar att skada hela kulturmiljön. Alldeles invid kvarteret ligger också den medeltida klosterkyrkan och dess kyrkogård. Något stort kontors- och konferenscenter får inte byggas här.

Lämna synpunkter till våra politiker i kommunstyrelsen och byggnadsnämden! Använd gärna vårt mallbrev.

Läs vad du kan göra på aktionsgruppens hemsida eller i vår utskrivbara folder och iläggsblad

Exploatering i kv. Häradshövdingen/Gamla tingsrätten. AFSLs skrivelse till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden i Lund samt till Stadsbyggnadskontoret juni 2021.

Föreningen AFSLs alternativa byggnadsförslag för kv. Häradshövdingen med bihållen park