Kontaktuppgifter

Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun, AFSL, har:

epost-adress: info@afsl.se

Organisationsnummer: 802532-7829 Årsavgift för 2021: 100 kr

Bankgiro: 5568-0029.

Swish-nummer: 123 649 95 37. Eller använd följande QR-kod:

http://localhost/drupal/sites/default/files/inline-images/qr_0.png

Följ oss gärna på AFSLs facebook.