ARGT – Aktion Rädda Gamla Tingsrätten

Lundapolitiker – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen på ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen vid Gamla tingshuset och den medeltida Klosterkyrkan.

Enormt komplex av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus

Förslaget på ett enormt konferenskomplex på 30 000 kvm av sammanbyggda 8, 10 och 12-våningshus våldför sig på den låga skalan i de centralare delarna av Lund, och riskerar att skada hela kulturmiljön. Alldeles invid kvarteret ligger också den medeltida klosterkyrkan och dess kyrkogård. Något stort kontors- och konferenscenter får inte byggas här.

Arkitektförslag för kongressbyggnad på kv Häradshövdingen från Krook & Tjäder

Gamla Tingshuset av Hans Westman skall bevaras

Westmans berömda tingshus skall bevaras tillsammans med sin gröna omgivning. Inga andra höga hus får byggas alldeles intill huset.
Gamla tingsrätten, behaglig miljö

Parken vid Tingshuset får inte säljas ut

Den lilla parken vid Tingshuset skall inte säljas av till Skanska för exploatering. Den är offentligt egendom och tillhör alla lundabor. Mindre parker s.k. pocket parks blir dessutom allt viktigare i modern stadsplanering.

Lund behöver inte två nya konferenscenter

Planen är föråldrad och beslut finns redan om nytt konferenscenter på Brunnshög i Lund. Någon analys om att Lund kan ekonomiskt bära två konferenscenter har inte presenterats. Konferenser och möten blir dessutom i allt högre grad digitala.

Eventuella hus byggs i lundaskalan och anpassas till stadens historia och stadsbild

De nyare delarna av tingsrätten kan möjligen ersättas av låga bostadshus. Dessa hus skall byggas i lundaskalan med material, höjd och stil som är lokalt anpassade.

Dra tillbaka planerna på konferenscentrum i kv. Häradshövdingen och gör rätt!

Planer finns på Lunds kommuns hemsida https://www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/motesforum-vaster-om-centralstationen/.

Vill man svara på webbenkäten så är frågorna vinklade. Man uppmanas att jämföra och välja mellan de tre förslagen. Observera att sist i enkäten finns en ruta för andra åsikter.

Vad kan vi göra?

Lämna synpunkter till politikerna i Lunds kommunstyrelse och byggnadsnämnd! Använd vårt mallbrev i pdf eller word-format.

Kontakta gärna våra politker i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Skriv under vår digitala namninsamling.

För mer bakgrund om området läs vår sida om kv Häradshövdingen

Exploatering i kv. Häradshövdingen/Gamla tingsrätten. AFSLs skrivelse till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden i Lund samt till Stadsbyggnadskontoret juni 2021.

 

17 juni 2021 Byggnadsnämndens möte beslutade bordläggning av kv. Häradshövding till augusti.

Foton