Lämna synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park

Senast 2021-05-31
Skicka in synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park / Galjevången till Stadsbyggnadskontoret, och till stadsbyggnadsdirektör, politiker i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Protestlista för kv. Häradshövdingen!

2021-05-27
Fortsätt och skriv på kv. Häradshövdingens/ Gamla tingsrättens protestlista på skrivunder.com.

Lämna synpukter om kv. Häradshövdingen!

23 april – 7 maj 2021
Använd gärna vår brevmall (word)

Utställning kv. Häradshövdingen

23 april – 7 maj 2021
För allmänheten. Kristallen / digitalt på kommunens hemsida.

AFSL årsmöte

16 -26 mars 2021 Digitalt årsmöte.
Kallelse utskickad till medlemmarna.

Yttrande till Trafikverket

2021-03-16
Yttrande från AFSL om sträckning för höghastighetståg.

Kv. Virket (Västerbro)

2021-03-15
Skrivelse inskickad från AFSL till Byggnadsnämnden.

Kv. Häradshövdingen/Tingsrätten

2021-03-09
Alternativ plan till bebyggelse. Inlämnad till Stadsbyggnadskontoret av AFSLs ordförande.

Kv. Margretedal

Samrådstid 2020-10-30 - 2020-12-22
Yttrande från AFSL inskickad till Byggnadsnämnden 2021-02-25 .

Bevaringsprogram och Antikvarisk kompetens i Lunds kommun

2021-02-02
Skrivelse från AFSL skickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och dess ledamöter, Stadsbyggnadskontoret.

Skönhetsråd i Lunds kommun

2021-02-02
Skrivelse från AFSL skickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och dess ledamöter, Stadsbyggnadskontoret.

Kv. Stormen 1 och Molnet 2 (Klostergården)

Samrådstid 2020-10-30 – 2020-12-22
Yttrande från AFSL inskickad till Byggnadsnämnden 2020-12-20.

Kv. Galten

2020 december
Yttrande från AFSL inskickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktiges ledamöter.
Väntar på en sammanställning av samrådsyttranden.

Kv. Galten

2020-10-26
Sista dagen för samrådstiden, dvs då lundaborna kan lämna synpunkter på detaljplanen till stadsbyggnadskontoret.

 

Bli gärna medlem i AFSL/ARG och hjälp till att påverka.

Följ oss även på AFSLs facebook.