Det gröna Lund imorgon

2023-11-21 18:00-19:30

Samtal på Lunds stadsbibliotek tis 21 nov. Det gröna Lund är en nödvändighet för att värna folkhälsan och för att bromsa miljökonsekvenser. Det är också hotat av exploatering som strider mot detta. Arrangeras i samarbete mellan Stadsmiljöföreningen AFSL, Lunds fältbiologer, Nätverket Bevara Källby Natur samt SLU, lantbruksuniversitetet Alnarp.

 

Lunds stadskärna i förvandling - förnyelse eller renovering.

2023-10-17 18:00

Arkitektursamtal på Lunds stadsbibliotek tisdagen den 17 okt kl.18. Kort föreläsning av f.d.stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson, Malmö . Därefter paneldebatt med politiker från Lunds kommun.

 

KALLELSE TILL AFSL:S ÅRSMÖTE

2023-03-16 18:30

Nu händer det, som vi alla längtat efter; nämligen AFSLs årsmöte. Här kommer nu kallelsen till mötet, som äger rum torsdagen den 16 mars kl 18.30. Mer information kan fås från info@afsl.se. I direkt anslutning till årsmötet avhåller vi ett medlemsmöte, där vi kan ventilera aktuella frågor. Välkomna! Styrelsen för AFSL

 

Hur bygger vi vårt Lund? - Del fem - Lunds arkitekturpolicy

2023-01-25

Här i Lund är det Stadsbyggnadskontoret som fått uppdraget att upprätta ett arkitekturprogram för kommunen. Arbetet är påbörjat men inte avslutat - denna kväll ges möjlighet för lundaborna att lyssna, fråga, fundera och föreslå.

 

Hur bygger vi vårt Lund? - Tre kortföreläsningar och ett panelsamtal

2022-11-15

Stadsmiljöföreningen AFSL tar upp behovet av antikvarisk kunskap i planeringen av vår byggda miljö. Möjlighet för publiken att ställa frågor. I Stadsbibliotekets atrium tisdag 15 november kl 18-19.30. Läs inbjudan här

 

”AFSL: Hur bygger vi vårt Lund? Del tre – Lunds nya översiktsplan med dess framtidsperspektiv till år 2050

2022-10-18

Stadsmiljöföreningen AFSL upp frågor om hur kommunens framtid kan formas i översiktsplanering Tisdagen 18 oktober 2022 kl 18.00 i Stadsbibliotekets atriumgård. Läs inbjudan här

 

ÅRETS VALDEBATT - HUR VILL VI BYGGA VÅRT LUND

 

I Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25 i Lund. FRI ENTRE.
  • Hur vill partierna lösa stadsbyggandet i inner- och ytterstad och samtidigt värna om det äldre husbeståndet?
  • Medverkanden från samtliga partier
  • Moderator: Thomas Hellquist, professor em. i arkitektur

AFSL Tolv punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning

2022-04-27

AFSL tolv punkter

 

Temagruppen översiktsplanering har bildats.

2022-04-10
Intresserade kan anmäla sig till info@afsl.se
 

KALLELSE TILL AFSLs ÅRSMÖTE

22-03-10 kl 18.00
Nu händer det, som vi alla längtat efter; nämligen AFSLs årsmöte. Här kommer nu kallelsen till mötet, som äger rum torsdagen den 10 mars kl 18.00. Mer information kan fås från info@afsl.se. I direkt anslutning till årsmötet avhåller vi ett medlemsmöte, där vi kan ventilera aktuella frågor. Välkomna!
Styrelsen för AFSL
 

AFSL: Hur bygger vi vårt Lund? Del två – Stadens DNA.

2022-03-01
samtal om stadsmiljö och arkitektur. Tisdagen 1 mars 2022 kl 18.00 i Audiatoriet, Lunds stadsbibliotek. Läs inbjudan här.
 

Tio stadsbud - AFSL:s julhälsning 2021

2021-12-21
 

AFSL: Hur bygger vi vårt Lund

2021-11-22
samtal om stadsmiljö och arkitektur. Måndagen 22 november 2021 kl 18.00 i Atriumgården, Lunds stadsbibliotek. Läs inbjudan här.
 
 

AFSLs MEDLEMSMÖTE TORS 14 OKTOBER KL 18.00

Kära medlemmar i AFSL!
Välkomna till medlemsmöte torsdagen den 14 oktober kl. 18.00, IOGT-lokalen i Lund. För er som ännu inte hunnit anmäla er som medlemmar och vill komma på mötet - kontakta info@afsl.se
Hälsningar
styrelsen AFSL
 

Protestera mot jättelika kontors- och kongressanläggningen i kv. Häradshövdingen (gamla Tingsrätten)

2021-09-16
AFSL bjuder in alla lundabor till protest mot de brutala byggprojekten i centrala Lund.
Mejla och ring politikerna på listan – sprid flygbladet till vänner, bekanta och kollegor.
Måste nå politikerna innan Byggnadsnämndens möte tors 21 sep. Mer info på bifogade flygbladet.
 

AFSL:s yttrande över förslag till detaljplan för kv Paradis

2021-08-30
Yttrandet som PDF
 

Byggnadsnämndens möte beslutar bordläggning av kv. Häradshövding tills vidare.

2021-06-17
 

Manifestation mot kongresscentret i kv. Häradshövdingen

2021-06-16 kl 11.30
Kom till manifestationen på ons kl 11.30. Plats lilla parken vid Gamla tingshuset hörnet av Trollebergsvägen/Byggmästaregatan. Alla välkomna!. (pdf)
 

Skriv till politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd om det jättelika konferenscentret vid kv häradshövdingen/gamla tingsrätten!

Senast 2021-06-16
Efter framgången med S:t Jörgens park uppmanar vi lundaborna att skriva till alla politiker i Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden om det jättelika konferenscentret på platsen för Gamla tingsrätten och dess lilla park. Vår brevmall att inspireras av eller använda som det är. Lundaborna har ofta stora nätverk - så sprid till vänner, bekanta och kolleger. OBS: Måste nå politikerna innan byggnadsnämndens inriktningsbeslut 17 juni. Då bestäms vilket av de 3 jättelika förslagen som man skall gå vidare med.

Lämna synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park

Senast 2021-05-31
Skicka in synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park / Galjevången till Stadsbyggnadskontoret, och till stadsbyggnadsdirektör, politiker i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Protestlista för kv. Häradshövdingen!

2021-05-27
Fortsätt och skriv på kv. Häradshövdingens/ Gamla tingsrättens protestlista på skrivunder.com.

Lämna synpukter om kv. Häradshövdingen!

23 april – 7 maj 2021
Använd gärna vår brevmall (word)

Utställning kv. Häradshövdingen

23 april – 7 maj 2021
För allmänheten. Kristallen / digitalt på kommunens hemsida.

AFSL årsmöte

16 -26 mars 2021 Digitalt årsmöte.
Kallelse utskickad till medlemmarna.

Yttrande till Trafikverket

2021-03-16
Yttrande från AFSL om sträckning för höghastighetståg.

Kv. Virket (Västerbro)

2021-03-15
Skrivelse inskickad från AFSL till Byggnadsnämnden.

Kv. Häradshövdingen/Tingsrätten

2021-03-09
Alternativ plan till bebyggelse. Inlämnad till Stadsbyggnadskontoret av AFSLs ordförande.

Kv. Margretedal

Samrådstid 2020-10-30 - 2020-12-22
Yttrande från AFSL inskickad till Byggnadsnämnden 2021-02-25 .

Bevaringsprogram och Antikvarisk kompetens i Lunds kommun

2021-02-02
Skrivelse från AFSL skickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och dess ledamöter, Stadsbyggnadskontoret.

Skönhetsråd i Lunds kommun

2021-02-02
Skrivelse från AFSL skickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och dess ledamöter, Stadsbyggnadskontoret.

Kv. Stormen 1 och Molnet 2 (Klostergården)

Samrådstid 2020-10-30 – 2020-12-22
Yttrande från AFSL inskickad till Byggnadsnämnden 2020-12-20.

Kv. Galten

2020 december
Yttrande från AFSL inskickad till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktiges ledamöter.
Väntar på en sammanställning av samrådsyttranden.

Kv. Galten

2020-10-26
Sista dagen för samrådstiden, dvs då lundaborna kan lämna synpunkter på detaljplanen till stadsbyggnadskontoret.

 

Bli gärna medlem i AFSL/ARG och hjälp till att påverka.

Följ oss även på AFSLs facebook.