Stadsmiljöföreningen
AFSL
är en ideell, politiskt obunden förening öppen för alla med intresse för Lunds stadsmiljö. Våra aktionsgrupper är ARG om kv. Galten och ARGT om Kv. Häradshövdingen. AFSL bevakar fortlöpande aktuella områden. Bli medlem/stödmedlem och var med och påverka.

 

AFSLs 12 punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning

Aktuellt

Ny översiktsplan för Lund.

2024-01-30 18:00-19:30, Stadsbiblioteket

Ny översiktsplan för Lund är på samråd och Lundaborna har möjlighet att påverka planerna på Lunds framtid.

 

Det gröna Lund imorgon

2023-11-21 18:00-19:30

Samtal på Lunds stadsbibliotek tis 21 nov. Det gröna Lund är en nödvändighet för att värna folkhälsan och för att bromsa miljökonsekvenser. Det är också hotat av exploatering som strider mot detta. Arrangeras i samarbete mellan Stadsmiljöföreningen AFSL, Lunds fältbiologer, Nätverket Bevara Källby Natur samt SLU, lantbruksuniversitetet Alnarp.

 

Lunds stadskärna i förvandling - förnyelse eller renovering.

2023-10-17 18:00

Arkitektursamtal på Lunds stadsbibliotek tisdagen den 17 okt kl.18. Kort föreläsning av f.d.stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson, Malmö . Därefter paneldebatt med politiker från Lunds kommun.

 

KALLELSE TILL AFSL:S ÅRSMÖTE

2023-03-16 18:30

Nu händer det, som vi alla längtat efter; nämligen AFSLs årsmöte. Här kommer nu kallelsen till mötet, som äger rum torsdagen den 16 mars kl 18.30. Mer information kan fås från info@afsl.se. I direkt anslutning till årsmötet avhåller vi ett medlemsmöte, där vi kan ventilera aktuella frågor. Välkomna! Styrelsen för AFSL

 

Hur bygger vi vårt Lund? - Del fem - Lunds arkitekturpolicy

2023-01-25

Här i Lund är det Stadsbyggnadskontoret som fått uppdraget att upprätta ett arkitekturprogram för kommunen. Arbetet är påbörjat men inte avslutat - denna kväll ges möjlighet för lundaborna att lyssna, fråga, fundera och föreslå.

 

Hur bygger vi vårt Lund? - Tre kortföreläsningar och ett panelsamtal

2022-11-15

Stadsmiljöföreningen AFSL tar upp behovet av antikvarisk kunskap i planeringen av vår byggda miljö. Möjlighet för publiken att ställa frågor. I Stadsbibliotekets atrium tisdag 15 november kl 18-19.30. Läs inbjudan här

 

”AFSL: Hur bygger vi vårt Lund? Del tre – Lunds nya översiktsplan med dess framtidsperspektiv till år 2050

2022-10-18

Stadsmiljöföreningen AFSL upp frågor om hur kommunens framtid kan formas i översiktsplanering Tisdagen 18 oktober 2022 kl 18.00 i Stadsbibliotekets atriumgård. Läs inbjudan här

 

ÅRETS VALDEBATT - HUR VILL VI BYGGA VÅRT LUND

2022-08-29 18:30
I Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25 i Lund. FRI ENTRE.
  • Hur vill partierna lösa stadsbyggandet i inner- och ytterstad och samtidigt värna om det äldre husbeståndet?
  • Medverkanden från samtliga partier
  • Moderator: Thomas Hellquist, professor em. i arkitektur

AFSL Tolv punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning

2022-04-27

AFSL tolv punkter

 

Temagruppen översiktsplanering har bildats.

2022-04-10
Intresserade kan anmäla sig till info@afsl.se
 

KALLELSE TILL AFSLs ÅRSMÖTE

22-03-10 kl 18.00
Nu händer det, som vi alla längtat efter; nämligen AFSLs årsmöte. Här kommer nu kallelsen till mötet, som äger rum torsdagen den 10 mars kl 18.00. Mer information kan fås från info@afsl.se. I direkt anslutning till årsmötet avhåller vi ett medlemsmöte, där vi kan ventilera aktuella frågor. Välkomna!
Styrelsen för AFSL
 

AFSL: Hur bygger vi vårt Lund? Del två – Stadens DNA.

2022-03-01
samtal om stadsmiljö och arkitektur. Tisdagen 1 mars 2022 kl 18.00 i Audiatoriet, Lunds stadsbibliotek. Läs inbjudan här.
 

Läs tidigare nyheter