AFSL
är en ideell, politiskt obunden förening öppen för alla med intresse för samhällsbyggnad. AFSL bevakar följande aktuella områden. I höstas bildades ARG - vår första aktionsgrupp. Flera temagrupper är också på gång. Bli medlem och var med och påverka.

 

Aktuellt på gång

Skriv till politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd om det jättelika konferenscentret vid kv häradshövdingen/gamla tingsrätten!

Senast 2021-06-16
Efter framgången med S:t Jörgens park uppmanar vi lundaborna att skriva till alla politiker i Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden om det jättelika konferenscentret på platsen för Gamla tingsrätten och dess lilla park. Vår brevmall att inspireras av eller använda som det är. Lundaborna har ofta stora nätverk - så sprid till vänner, bekanta och kolleger. OBS: Måste nå politikerna innan byggnadsnämndens inriktningsbeslut 17 juni. Då bestäms vilket av de 3 jättelika förslagen som man skall gå vidare med.

Lämna synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park

Senast 2021-05-31
Skicka in synpunkter på byggnationen i S:t Jörgens park / Galjevången till Stadsbyggnadskontoret, och till stadsbyggnadsdirektör, politiker i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Protestlista för kv. Häradshövdingen!

2021-05-27
Fortsätt och skriv på kv. Häradshövdingens/ Gamla tingsrättens protestlista på skrivunder.com.

Utställning kv. Häradshövdingen

23 april – 7 maj 2021
För allmänheten. Kristallen / digitalt på kommunens hemsida.

Läs tidigare nyheter