Stadsbibliotekets atrium var fullt den 22 nov när AFSL i samarrangemang med stadsbiblioteket diskuterade Lunds byggda framtid. Över nittio besökare lyssnade spänt när dagens gäst Björn Tarras-Wahlberg berättade om turerna kring hur det nya Nobelbygget på Blasieholmen i Stockholm stoppades av en växande opinion som protesterade såväl mot rivningen av det gamla kungliga tullhuset som mot den överstora nya Nobel-byggnaden.

Panel vid sammankommsten

 

AFSLs ALTERNATIV FÖR GALTEN/HÄRADSHÖVDINGEN

Kvällen inleddes med att AFSL presenterade sin syn på de nya stora projekt som planeras i Lund. Detaljplanen för kv Galten kritiserades för den höga exploateringen med 7-, 8- och 12-våningshus i själva hjärtat av Lund, ett klart brott mot Riksintresset. Även de planerade punkthusen vid Södertull i parken bredvid Mejeriet fick hård kritik. De är på 6-, 7- och 8 våningar och förstör själva entrén till stadskärnan. Kommunen tillåter alldeles för hög exploatering och måste akta sig för de stora drakarna inom fastighets- och byggbransch, anser AFSL. Som exempel tog man upp det nya medicinska centret vid Sölvegatan som snart står färdigt och som träder fram med osedvanlig arrogans i förhållande till den befintliga miljön, präglad av Klas Anshelms fina röda tegelarkitektur. Beställare av den nya överstora byggnaden är Akademiska hus, en av landets största fastighetsutvecklare. Byggare är Skanska och arkitekt är den stora danska konsultfirman Henning Larsen Arkitekter. Tillsammans har dessa tre synbarligen tappat omdömet om hur man tar hand om en plats och en karaktär. Och olyckligtvis låter Lund detta ske utan att ingripa. Även planerna för nytt samhällsvetenskapligt centrum på gamla lasarettsområdet fick kritik för dålig dialog med platsen. Också här är Akademiska hus byggherre. Slutligen lyfte AFSL de fatala planerna på nytt konferenscenter vid Klosterkyrkan. Återigen för stort. Återigen bristande förståelse för platsen.

DEMOKRATI-BRISTER I DAGENS STADSPLANERING

Björn Tarras-Wahlbergs efterföljande föredrag betonade demokrati-bristerna i dagens stadsplanering. Bl a undviker Lund och andra kommuner att upprätta planprogram som i ett tidigt skede kan skickas ut till berörda organisationer och enskilda. När väl detaljplaner först långt senare processen skickas ut på remiss är det försent och inget går att ändra. Björn Tarras-Wahlberg argumenterade också starkt mot tendensen att bygga höga hus - de är sårbara, energislukande, skapar dåligt mikroklimat och skadar stadslivet i sin omedelbara närhet.

Hur man kringgår lagar och förstör vårt kulturarv

 

VAR STÅR PARTIERNA I GALTEN/HÄRADSHÖVDINGEN?

Avslutningen på kvällen blev en paneldebatt med 4 politiska representanter från Lunds byggnadsnämnd. De fyra var Börje Hed (FNL), Björn Abelson(S), Ann Schlyter(V) och Christopher Karlsson(L). Börje Hed och Ann Schlyter delade i stort kritiken mot planerna för Galten och kongressanläggningen. Björn Abelson försvarade processen bakom dessa båda projekt. Christopher Karlsson menar att det vinnande förslaget till kongressanläggning måste modifieras avsevärt. En viss samsyn kunde i slutet av paneldebatten möjligen spåras i ambitionen att visa försiktighet vad gäller byggnation i Lunds stadskärna. Paneldeltagarna mottog som tack för sitt engagemang ett måttband - och uppmaningen att bygga måttfullt! Eller med AFSLs ord FÖRNYA UTAN ATT FÖRSTÖRA!

 

Thomas Hellquist, ordförande i AFSL