Professor och arkitekt Thomas Hellquist, ordf

Arkitekt SARMSA, Lennart Nord, v. ordf

Informationschef Christer Hjort, sekr

Universitetslektor Anitha Bruun, kassör

Arkitekt Ulla Knutsson, ledamot

Stadsplanerare och byggnadsantikvarie Oskar Syrén, ledamot

 

Bibliotekarie Bodil Nielsen, adj.

Universitetslektor och arkitekt Elisabeth Dalholm, adj

 

AFSLs stadgar antagna 1 september 2020

Vad är AFSL? Länk till presentation av föreningen