Till politikerna i Lunds kommunstyrelse och byggnadsnämnd:


Det finns en stark opinion bland oss lundabor mot förslaget på kv. Häradshövdingen i den nuvarande utformningen. Jag vill därför framföra följande uppmaning till er våra folkvalda.

  • Bygg ingen stor konferensanläggning i kv. Häradshövdingen intill Klosterkyrkan. Det är en föråldrad idé som tiden har sprungit ifrån. Sedan dess har konferenscentret The Loop på Brunnshög för 850 personer beslutats. 
  • Det finns ingen aktuell analys att Lund kan bära två kongresscentrum. Även Arenan har konferenskapacitet som av allt att döma är underutnyttjad. Coronapandemin har också lett till mer digitaliserade mötesvanor.
  • Arkitektkontorens förslag med 8, 10 och 12 våningar innebär en sammanhängande koloss, som dominerar och ”slår ihjäl” Klosterkyrkan och Gamla Tingshuset - karaktärsbyggnader i Lund – och utraderar den lilla parken.
  • Den offentliga parken vid gamla tingsrätten får inte säljas till exploatören. Den tillhör lundaborna och öppnar en vy mot Klosterkyrkan/Gamla Tingshuset.
  • Ny bebyggelse i Lunds centralare delar skall anpassas till befintliga äldre byggnader. Bygg enligt den lokala traditionen i Lund, där material, stil och höjd passar med omgivande hus.
  • Fortsätt att bygga enligt ”den lundensiska lågmäldheten”, d.v.s. den byggtradition som präglat Lund och lett till en lågmäld och harmonisk nybyggnation i staden fram till 2000-talet.

Adresser till politikerna finns tillgängliga för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden