Illustration av Liljewall Arkitekter över höghusbygge i S:t Jörgens Park

Stark kritik mot förslag om att bygga i Sankt Jörgens park

Byggnadsnämnden har skickat ut en ny detaljplan för granskning. Nu gäller det Sankt Jörgens Park, Galgevången 1:20, intill Tornavägen i östra delen av Lund. Här vill man bygga 35-40 bostäder i en sammanhängande, 70 m lång byggnadskropp. 

Parken rymmer ett fornminne från 1100-talet, rester från ett hospital. Det här är ett grönområde med höga kvaliteter och en resurs för närboende och skolor. Förslaget möter stark kritik från de boende i området.  AFSL publicerar här skrivelser till Byggnadsnämnden från prof. Bengt Edlund och arkitekt Johan Sundberg. AFSLs yttrande finns här fr.o.m. 1 juni.

plats för nytt monster-hus?

Sista dag att lämna synpunkter är den 31 maj, 2021. Lämna synpunkter digitalt här (länk till https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/Lunds-tatort/galgevangen-120-del-av/)

Eller skriv direkt till politikerna i Kommunstyrelsen (länk) och Byggnadsnämnden (länk) med kopia till stadsbyggnadsdirektören och stadsbyggnadskontoret. (länk)