RIVA ELLER BEVARA?!

2024-04-04 18:00, i stadsbibliotekets atrium

Idag ser vi hur rivning av befintlig bebyggelse åter dyker upp i stadsbyggnadsdiskussionen. Svaneskolan revs för några år sedan, P-huset Margretedal har just rivits liksom bebyggelse i kv Grynmalaren. Bostäder i kv Riksvapnet utreds för rivning liksom Fäladskolan och kv Färgaren vid Stortorget. Nybyggandet med sin materialproduktion och sina transporter idag står för ca 35% av klimatutsläppen. RIVA ELLER BEVARA? blir alltså en fråga nödvändig att ställa i fler fall, liksom HUR KAN VI AVGÖRA VILKET SOM ÄR BÄST?


Posted

in

by

Tags: