exempel på skönhet

Skönhetsråd i Lund

Det tusenåriga Lund har en stark identitet att vårda. Staden är nationellt riksintresse och mål för turistströmmar, konstaterar konstaterar AFSL i en skrivelse till kommunen. Som lundaarkitekten och ikonen Hans Westman skrev: En stad utan tradition är som en urtavla utan visare. 

Kommunfullmäktige har sett behovet att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska värden och kulturmiljöer och därför beslutat att Lund ska ha ett skönhetsråd, skriver AFSL När nu detta ska formas vill AFSL starkt hävda att ett sådant måste uppfattas som självständigt, vara förankrat hos medborgarna, sakkunnigt och objektivt svara för miljövärdena. Det ska vara ett oberoende råd till kommunens politiker och tjänstemän. 

Medlemmar bör hämtas från representativa organisationer i kommunen och utses av kommunfullmäktige. AFSL ger i sitt förslag exempel på vilka uppgifter som rådet kan ha. Avslutningsvis föreslår AFSL att ett arkitekturprogram för Lunds kommun upprättas i enlighet med vad den statliga utredningen “Gestaltad livsmiljö” (2018) föreslår. Läs skrivelsen här.

Skönhet vid valvet